Header Ads

Kumpulan Doa Hari Ini..Sahabatku, aminkan doa ini agar kita diberi kekuatan & keikhlasan menerima ketetapan Allah. "Ya Allah, Engkaulah Sumber Kebahagiaan kami. Tolonglah kami, kuatkan kami dg cintaMu, menjadi sadar akan cinta kami, kehilangan kami, kedukaan kami, mengatasi perasaan marah, kecewa, luka perih dihati, agar kami rela menerima ketetapanMu yg membentuk pribadi kami menjadi lebih kuat & sabar dlm menjalani kehidupan ini"

Sahabatku, aminkan doa ini agar diberi kemudahan beramal sholeh dan mudah melakukan perbuatan terpuji yg dicintai Allah "Allahumma inni as’alika fi’lal-khairati, wa tarakal-munkarati, wa hubbal-masakina, wa an-taghfirli wa tarhamni, wa idza aradta fitnata qaumin, fa tawaffani ghaira maftunin, wa as’aluka hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, wa hubba ‘amaliy-yuqarrabuni ila hubbaka. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu perbuatan yang banyak kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan Engkau mengampuni dan menyayangiku. Dan jika Engkau hendak menimpa suatu fitnah (malapetaka) bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, juga cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku untuk mencintai-Mu”. (H.R. Ahmad dengan lafalnya, juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim)

Sahabatku, aminkan doa ini mohon agar Husnul Khatimah. "Rabbana innana sami’na munadiyay-yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir ‘anna sayyiatina wa tawaffana ma’al abrar, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu,” maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.”


Sahabatku, aminkan doa ini agar mendapatkan rizki yang berlimpah dan Berkah, "Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim-mim ba’di, innaka antal-wahhab. “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.”


Sahabatku yg dicintai Allah, yuk..malam ini aminkan doa ini agar kita terjauhkan dari bala' & bencana, "Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkisy-syaqa'i wa su-il qadha'i wa syamatatil a'da'i" Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menemui penderitaan, dari takdir yg buruk & dari keberhasilan musuh."(HR. Bukhari & Muslim).


Sahabatku yg disayang Allah, aminkan doa ini agar Allah mengubah air mata kita menjadi senyuman. "Ya Allah, lihatlah air mata kami ini, kepedihan dihati kami. Hanya Engkaulah sumber kebahagiaan kami, ku mohon ubahlah kesedihan kami menjadi kebahagiaan dan ubahlah air mata kami menjadi senyuman."

Sahabatku, aminkan doa ini untuk menyembuhkan luka hati anda akibat perbuatan dzalim orang lain. "Ya Allah, Engkau karuniakan kami rasa sakit hati karena perbuatannya, kami mensyukuri cobaan ini, semoga ini membuat kami menjadi orang yang lebih kuat & lebih sabar, semoga ini menjadi jalan untuk Engkau ampuni dosa kami & semoga orang yang telah dzalimi kami Engkau sadarkan, Engkau perbaiki & Engkau berkahi hidupnya."

Sahabatku, aminkan doa ini agar Allah melindungi kita dari kejahatan dimalam ini, "A'uudzubikalimaatillahit tammati min syarri ma khuliqa, "Aku berlindung dengan kalimat Allah yg Maha Sempurna dari segala kejahatan apa yang Dia ciptakan."


Sahabatku, aminkan doa ini pembuka pintu rizki, kesehatan, kenikmatan & perlindungan. "Allahuma innii ashbahtu minka fii ni'mati wa'aafiyati wasitrin fa-timma 'alayya ni'mataka wa'aafiyataka wa sitraka fiddunya wal aakhirah" Ya Allah, aku dipagi hari memohon dariMu dlm kenikmatan, kesehatan & perlindungan, maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan & perlindunganMu di dunia & akhirat."


Sahabatku, aminkan doa ini mohon agar kita menjadi orang yg beruntung, "Allahummaj'al fihi minal mutawakkilina 'alaika waj'al fihi minal fa'izina ladaika waj'alni fihi minal-muqarrabin ilaika bi ihsanika ya ghayatat-talibin." Ya Allah! Jadikanlah kami sbg orang yg bertakwa kepadaMu & jadikan kami sbg orang yg menangis disisiMu & jadikanlah kami sbg orang yg dekat kepadaMu dg ihsanMu, Ya Allah, Engkaulah tujuan orang2 yg memohon."


Sahabatku, aminkan doa ini memohon rezeki yang halal dan diberkahi, “Allahummar zuqnii maa yakfiinii wamna’annii maa yuthghiinii” Ya Allah berikanlah aku rezeki yang cukup dan baik,cegahlah diriku dari rezeki yang mencelakakan aku.


Sahabatku, aminkan doa ini mohon dibukakan pintu karunia, keberkahan, keridhaan & memasukkan kita ke dlm surga yg luas. "Allahumaftah li abwaba fadlika wa anzil 'alayya barakatika wa wafiqni fihi limujibati mardatika was kinni fihi buhbuhat jannatika ya mujibu da'watil mudtarrin "Ya Allah! bukakanlah pintu2 karuniaMu, turunkanlah keberkahanMu. Berilah kemampuan untukku kpd penyebab keridhaanMu & tempatkanlah aku di dlm surgaMu yg luas. Wahai Penjawab doa hamba yg dlm kesempitan."


Sahabatku, yuk aminkan doa ini agar kita senantiasa di jalan kebaikan, "Allahuma fa-ayyuma mu'minin sababtahu faj'al dzaalika lahu qurbatan ilaika yaumul qiyamaat. "Ya Allah, mukminin yg mana saja yg telah memberikan jalan kebaikan hendaklah yg demikian menyebabkan menjadi dekat kepadaMu di hari kiamat."


Sahabatku, aminkan doa ini agar terbebas dari kemiskinan & kehinaan. "Allahumma inni a’udzubika minal-faqri wal-qillati wadz-dzillati wa a’udzubika min an azhlima aw uzhlama, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari mendhalimi dan di dhalimi orang lain.” (H.R. Abu Dawud, Nasa’i)


Sahabatku, aminkan doa ini mohon diperbaiki urusan dunia & akhirat, "Allahumma ashlih li dinil-ladzi huwa ‘ishmatu amri, wa ashlih li dunyayal-lati fiha ma’asyi, wa ashlih li akhiratiyal-lati fiha ma’adi, waj’alil-hayata ziyzdztzl-li fi kulli khair, waj’alil-mauta rahatal-li min kulli syarr. “Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng pelindung bagi urusanku. Dan perbaikilah duniaku untukku, yang ia menjadi tempat hidupku. Serta perbaikilah akhiratku, yang ia menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari segala kejahatan.” (H.R. Muslim)


Sahabatku, aminkan doa ini agar kita senantiasa bersyukur yg mengantarkan kita pd rahmat Allah. "Rabbi auzi’ni an asykura ni’matakal-lati an;amta ‘alayya wa ‘ala walidayya wa an-a’mala shalihan tardhahu wa adkhilni bi rahmatika fi ‘ibadikash-shalihin. “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridhai & masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh."


Sahabatku, aminkan doa ini agar diberi kemudahan beramal sholeh dan dicintai Allah "Allahumma inni as’alika fi’lal-khairati, wa tarakal-munkarati, wa hubbal-masakina, wa an-taghfirli wa tarhamni, wa idza aradta fitnata qaumin, fa tawaffani ghaira maftunin, wa as’aluka hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, wa hubba ‘amaliy-yuqarrabuni ila hubbaka. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu perbuatan yang banyak kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan Engkau mengampuni dan menyayangiku. Dan jika Engkau hendak menimpa suatu fitnah (malapetaka) bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, juga cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku untuk mencintai-Mu”. (H.R. Ahmad dengan lafalnya, juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim)


No comments

Powered by Blogger.