Header Ads

Al Fatihah dan Doa hari ini..


Ya Allah,
Yang Maha Menguasai Hari Akhir,
Yang menguasai hati manusia,
Yang menguasai kegelapan dan keghaiban,
Yang menguasai alam dan seisinya,
Yang Maha Mengetahui apa apa yang terlihat dan tak terlihat,yang terbuka dan tersembunyi,

Ampunilah hamba,
Ampunilah dosa dan kekhilafan hamba,
Ampunilah segala kebodohan hamba,
Sayangilah hamba dan jadikanlah hamba ditempat orang orang yang engkau Lindungi dan Kau berkahi,

Ya Allah Yang Maha Kuasa,
Sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W,
Beserta keluarganya, sahabat sahabatnya, istri istrinya, para pengikut nya,
dan Ampunilah dosa dosa kami,

Ya Allah, Yang menguasai Dunia dan Akhirat,
Terangilah orang orang yang menyayangi kami di waktu kecil,
Sayangilah mereka,
Mudahkanlah hidupnya, angkatlah mereka kedalam golongan orang orang yang Engkau ampuni,

Ya Allah yang menguasai waktu,
berikanlah hamba, saudara hamba, saudari hamba, keluarga hamba, sanak saudara hamba,
keturunan hamba, istri istri hamba, anak anak hamba,
ilmu yang bermanfaat, Ilmu yang dapat menolong kami dari kerusakan,
Ilmu yang menerangi jalan dan cita cita kami,

Ya Allah yang Maha Adil,
Terangilah alam kubur orang orang yang menyayangi hamba sewaktu kecil,
Ampunilah dosa dosa mereka yang merawat kami sewaktu kecil,
Berilah tempat yang nyaman di alam sana,
menunggu waktunya tiba,
Ampunilah segala dosa dosa mereka,
kelemahan dan kekurangan mereka,
dan tempatkanlah mereka di tempat golongan orang orang yang Engkau ampuni dan kasihi.

Ya Allah yang Maha Besar,
Ya Allah Yang Maha Kuasa,
Ya Allah Yang Maha mengabulkan doa,
Kabulkanlah doa doa kami yang baik,

Sabarkanlah hati kami tatkala mendapatkan ujian dan cobaan dunia,
Dan cerdaskanlah hamba dan berikan kami kekuatan dalam menghadapi tantangan,

Ya Allah Yang Maha Suci,
Sucikanlah hati kami,
Sucikanlah semua kotoran kami,
Musnahkanlah hutang hutang dunia kami,

Ya Allah Yang Maha Pengasih,
Kasihilah kami dan ampunilah kesombongan kami.

Allahu Akbar,
Walhamdulillahirabbil'alamiin...

No comments

Powered by Blogger.