Header Ads

KUMPULAN DOA ISTRI KEPADA SUAMI TERCINTA


KUMPULAN DOA ISTRI KEPADA SUAMI TERCINTA

Bismillahirahmanirrahim;
Katanya, seorang suami itu baru dibilang sukses, bila rumahtangganya juga beres. Katanya pula, sukses seorang suami tidak terlepas dari dukungan istrinya. Sebagai seorang isteri pun tentunya memiliki andil yang tidak kecil, karena di belakang setiap lelaki sukses, hampir selalu ada seorang wanita yang mem-back up keberhasilannya. Namun terkadang ada juga setiap isteri yang tidak becus mengurus rumah, hanya akan menambah kejengkelan para suami, dan membebani pikiran mereka.

Oleh karenanya saya ingin mengajak kepada para istri-istri untuk selalu memberikan dukungan kepada suami secara terus menerus. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan sekumpulan do'a-do'a yang selalu saya berikan kepada suami tercinta, karena bentuk doa yang kita kirimkan merupakan bentuk dukungan kita terhadap suami.

Tentunya tiap-tiap orang ingin bahagia dan mulia dalam kedunian dan tidak satu orangpun yang bercita-cita ingin celaka dan hina. Tetapi ada yang tercapai dan ada yang tidak, karena masing-masing orang tergantung kepada amal perbutannya sendiri-sendiri, seperti dalam Firman Allah :


"WALIKULLIN DAROJATUN MIMMAA AMILUU"

Artinya : Tiap-tiap tingkatan / derajat yang dicapai manusia dari karena amal perbuatan mereka"
Saya pernah mempunyai pengalaman dalam mengamalkan do'a salah satu yang disarankan oleh salah satu ustadz tempat saya mengikuti pengajian, waktu itu saya dan keluarga sedang mengalami kesempitan dan kesusahan dalam rumah tangga. Dan tentunya saya selaku orang muslim berdo'a dan mengadu kepada Tuhan-lah yang paling tepat untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik menurut Allah seperti tersirat dalam surat; (Al.mu'min : 60) yang berbunyi


Artinya; Dan Tuhanmu berfirman "Berdoalah Kepadaku, niscaya aku akan megabulkan permohonanmu, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahi-Ku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

Dengan keyakinan tersebut tak henti-hentinya saya berdo'a untuk mengamalkan ayat tersebut setiap selesai sholat 5 (lima) waktu atau sholat malam dan sholat-sholat lainya. Alhamdulilah hasilnya pun diluar dugaan, karena do'a ku dikabulkan. Mulai dari situlah saya sangat yakin akan kekuatan do'a dan menjadi kebiasaan saya untuk mengumpulkan do'a-do'a yang secara rutin saya berikan kepada suami tercinta yang dikirimkan lewat komunikasi yaitu sms setiap pagi setelah suami berangkat ke kantor, dan terkadang kalau ada waktu maka do'a tersebut pun saya bagikan kepada teman-teman yang lain.

Karena terasa terpanggil dan ingin berbagai kepada para istri-istri yang solehah, maka saya kumpulkan do'a-do'a yang pernah saya kirim ke suami saya dengan harapan pengantar tugas suami dan sangat baik jika diiringi dengan do'a. Inilah do'a-do'a tersebut :

Doa ke - 1
Yaa Allah! Jadikanlah ibadah malamku dan suamiku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan suamiku dan tidunya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku dan suamiku ... Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Doa ke - 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku dan suamiku kepada keridhoan-MU dan jauhkanlah aku dan suamiku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku dan suamiku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih zat semua Pengasih!!

Doa ke - 3
Yaa Allah! Berikanlah aku dan suamiku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dan suamiku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Doa ke - 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku dan suamiku , untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku dan suamiku manisnya bendzikir mengingat-MU. Berilah aku dan suamiku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dan suamiku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Doa ke - 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku dan suamiku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku dan suamiku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku dan suamiku diantara Auliya'- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Doa ke - 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku dan suamiku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dan suamiku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!


Doa ke - 7
Yaa Allah! Bantulah aku dan suamiku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dan suamiku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dan suamiku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-orang yang sesat.


Doa ke - 8
Yaa Allah! Berilah aku dan suamiku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.


Doa ke - 9
Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas, dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku dan suamiku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang rindu.

Doa ke - 10
Yaa Allah! Jadikanlah aku dan suamiku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku dan suamiku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku dan suamiku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ihsan-MU, Wahai Tuhan orang-orang yang memohon.

Doa ke - 11
Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku dan suamiku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diriku dan suamiku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku dan suamiku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.


Doa ke - 12
Yaa Allah! Hiasilah diriku dan suamiku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dan suamiku dengan pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku dan suamiku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dan suamiku dari setiap yang aku dan suamiku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai penjaga orang-orang yang takut.


Doa ke - 13
Yaa Allah! Sucikanlah diriku dan suamiku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku dan suamiku untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku dan suamiku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai Dambaan orang-orang miskin.

Doa ke - 14
Yaa Allah! Janganlah. Engkau hukum aku dan suamiku , karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dan suamiku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku dan suamiku sebagai sasaran bala' dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian kaum Muslimin.


Doa ke - 15
Yaa Allah! Berilah aku dan suamiku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan lapangkanlah dadaku dan suamiku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.


Doa ke - 16
Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.

Doa ke - 17
Yaa Allah! Tunjukkanlah aku dan suamiku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci.


Doa ke - 18
Yaa Allah! Sedarkanlah aku dan suamiku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Dan sinarilah hatiku dan suamiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan suamiku dan seluruh anggota tubuhku dan suamiku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin.

Doa ke - 19
Yaa Allah! Penuhilah bagianku dan suamiku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah jalanku dan suamiku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dan suamiku dari ketertedmaan kebaikan- kebaikannya, Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang.


Doa ke - 20
Yaa Allah! Bukakanlah bagiku dan suamiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku dan suamiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku dan suamiku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min.

Doa ke - 21
Yaa Allah! berilah aku dan suamiku petunjuk menuju kepada kenidhoan- MU. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai pemenuh keperluan orang-orang yang meminta.

Doa ke - 22
Yaa Allah! Bukakanlah bagiku dan suamiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku dan suamiku berkah-berkahmu. Berilah kemampuan untukku dan suamiku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU, dan tempatkanlah aku dan suamiku di dalam sorga-MU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Doa ke - 23
Yaa Allah! Sucikanlah aku dan suamiku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dan suamiku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa.


Doa ke - 24
Yaa Allah! Aku dan suamiku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridhoan-MU, dan aku dan suamiku berlindung dengan- MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku dan suamiku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindani kemaksiatan terhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.


Doa ke - 25
Yaa Allah! Jadikanlah aku dan suamiku orang-.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Jadikanlah aku dan suamiku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.

Doa ke - 26
Yaa Allah! Jadikanlah usahaku dan suamiku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku dan suamiku diampuni, amal perbuatan ku dan suamiku diterima, dan seluruh aibku dan suamiku ditutupi, Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.

Doa ke - 27
Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku dan suamiku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah perkara-perkaraku dan suamiku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku dan suamiku , dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba- hambanya yang sholeh.

Doa ke - 28
Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dan suamiku dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dan suamiku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku dan suamiku kepada-MU diantara semua perantara, Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.

Doa ke - 29
Yaa Allah! Liputilah aku dan suamiku dengan rahmat dan berikanlah kepadaku dan suamiku Taufiq dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dan suamiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamb- hambaNYA yang Mu'min.

Doa ke - 30
Yaa Allah! Jadikanlah puasaku dan suamiku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya, Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.


Sekian dulu kumpulan doa-doa yang selalu saya berikan kepada suami selama ini dengan harapan bahwa doa-doa tersebut dapat kita amalkan. Walaupun masih banyak do'a-do'a yang belum saya berikan di posting kali ini, akan tetapi jika ada waktu akan saya tambahkan kemudian.Wassalam;


Kartini Hadi Santoso

1 comment:

 1. It is really nice
  Mahmoud
  UJ
  http://www.ju.edu.jo/
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://medicine.ju.edu.jo/Home.aspx
  Faculty of Medicine
  [url]http://medicine.ju.edu.jo/Home.aspx[/url]
  http://arts.ju.edu.jo/Home.aspx
  Faculty of arts
  [url]http://arts.ju.edu.jo/Home.aspx[/url]
  http://law.ju.edu.jo/Home.aspx
  Faculty of law
  [url]http://law.ju.edu.jo/Home.aspx[/url]
  http://business.ju.edu.jo/Home.aspx
  Faculty of business
  [url]http://business.ju.edu.jo/Home.aspx[/url]
  http://centers.ju.edu.jo/en/ctc/Home.aspx
  Cell Therapy Center
  [url]http://centers.ju.edu.jo/en/ctc/Home.aspx[/url]
  http://sites.ju.edu.jo/en/pqmc/Home.aspx
  Accreditation and Quality Assurance Center
  [url]http://sites.ju.edu.jo/en/pqmc/Home.aspx[/url]
  http://science.ju.edu.jo/Home.aspx
  Faculty of science
  [url]http://science.ju.edu.jo/Home.aspx[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  http://www.ju.edu.jo/home.aspx
  Jordan University
  [url]http://www.ju.edu.jo[/url]
  ReplyDelete

Powered by Blogger.